Beretning om Statens Ejendomsinformationssystem (SE)

20-02-2002

Beretning nr. 6/2001

Beretningen indeholder resultatet af en undersøgelse af Statens Ejendomsinformationssystem.

Undersøgelsen har haft til formål at udarbejde en kort beskrivelse af systemets baggrund, formål, opbygning og økonomi samt at redegøre for de spørgsmål, der endnu udestår med hensyn til etablering af systemet.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den. 20. februar 2002 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 6/01 om Statens Ejendomsinformationssystem (SE)

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne henleder Folketingets opmærksomhed på, at by- og boligministeren – nu fi­nansministeren – mere end 12 år efter beretning nr. 9 1988 om statens ejendomsforvaltning stadig ikke har etableret et brugbart system, der kan sikre en effektiv administration af stats­lige ejendomme."

Rigsrevisors notat af 14. marts 2005

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 30. marts 2005

Den 30. marts 2005

Beretning nr. 6 2001 om Statens Ejendomsinformationssystem (SE)

Sagen optages i Endelig betænkning 2003 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer, at Banedanmarks ejendomme endnu ikke indgår i Statens Ejendomsinformationssystem. Statsrevisorerne vil med opmærksomhed følge Banedanmarks indberetning af ejendommene og Transport- og Energiministeriets opfølgning herpå."

Rigsrevisors notat af 25. april 2007

Beretningshistorik