Beretning om effekten af 7 statslige IT-systemer

04-12-2002

Beretning nr. 4/2002

Beretningen omhandler effekten af statslige IT-systemer. Formålet med beretningen er at gennemgå de forundersøgelser, der ligger til grund for udviklingen og implementeringen af de udvalgte IT-systemer, herunder vurdere opstillingen af målsætninger for systemernes effekter på institutionernes opgavevaretagelse. Det er endvidere undersøgelsens formål at vurdere, i hvilket omfang de udvalgte systemer opfylder de opstillede målsætninger.

Det er et centralt element i Rigsrevisionens undersøgelse at uddrage gode eksempler fra de gennemgåede IT-systemer og opstille nogle overordnede anbefalinger for gennemførelse af statslige IT-projekter.

Beretningen indeholder en gennemgang og vurdering af omfanget og indholdet af det analysearbejde, der ligger forud for udviklingen af IT-systemerne. Undersøgelsen indeholder en vurdering af, om der på baggrund af analysen er opstillet veldefinerede mål for effekten, der efterfølgende lader sig afprøve, samt om IT-systemerne efter ibrugtagningen har de forventede effekter.

Beretningen gav anledning til at opstille 8 anbefalinger for gennemførelse af statslige IT-projekter. Anbefalingerne er rettet mod opstilling af målsætninger for systemets effekt i forundersøgelsen, beslutningsgrundlaget for igangsættelse af systemudviklingen og den afsluttende evaluering.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 4. december 2002 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/02 om effekten af 7 statslige IT-systemer

Statsrevisorerne afgav ingen bemærkninger til beretningen.

Rigsrevisors notat af 4. juni 2003

Beretningshistorik