Beretning om individuel boligstøtte

04-10-2000

Beretning nr. 13/1999

Beretningen vurderer By- og Boligministeriets tilrettelæggelse af og kontrol med administrationen af ordningerne vedrørende individuel boligstøtte, herunder den del af opgavevaretagelsen, der er udlagt til kommunerne, Finansstyrelsen og tilsynsrådene. Det vurderes på grundlag af en statistisk stikprøveundersøgelse af boligstøtteudbetalingerne i 1998, dels om modtagerne af individuel boligstøtte blev tildelt de korrekte beløb i støtte, dels om kvaliteten af sagsbehandlingen i kommunerne var i orden. I den forbindelse redegøres der for anvendelsen af Kommunedatas Boligstøttesystem. Det vurderes desuden, om By- og Boligministeriet og Finansstyrelsen har fastlagt kontrolprocedurer, der afdækkede tilfælde, hvor kommunerne via forskudssystemet overbudgetterede. Endelig vurderes tilsynsrådenes tilsyn med rapporteringen fra de kommunale revisorer og kommunernes administration af boligstøtteloven.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 4. oktober 2000 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/99 om individuel boligstøtte

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne finder, at undersøgelsen og rigsrevisors anbefalinger bør give by- og boligmi­ni­ste­ren anledning til at sikre sig et mere indgående kendskab til kvaliteten af kommunernes sagsbe­handling på dette område."

Beretningshistorik