Beretning om kontrollen med Hjemmeserviceordningen

15-11-2000

Beretning nr. 16/1999

Beretningen omhandler Erhvervsministeriets tilrettelæggelse af kontrollen med Hjemmeserviceordningen i perioden 1997-1999. Til belysning heraf vurderes Erhvervsministeriets tilrettelæggelse af egne kontrolforanstaltninger, ministeriets brug af 2 revisionsfirmaer til kontrolbesøg og ministeriets samarbejde med henholdsvis kommunerne og Told•Skat. I beretningen vurderes det endvidere, om ministeriets løbende løn- og prisovervågning har opfyldt lovens forudsætninger, og om ministeriet har foretaget dækkende effektmålinger af, hvorvidt Hjemmeserviceordningen lever op til formålet. Endelig gennemgås ministeriets budgettering af finanslovbevillingen for året 1999, og det vurderes, om ministeriet har anvendt et realistisk skøn for forbruget af hjemmeserviceydelser.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. november 2000 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 16/99 om kontrollen med Hjemmeserviceordningen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer, at Erhvervsministeriet ikke efterlevede lovforslagets forudsætninger om snarest at tage ordningen op til revision, hvis den gennemsnitlige faktureringspris oversteg det forudsatte niveau. Statsrevisorerne kritiserer endvidere, at det har taget så lang tig at etablere tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til trods for, at de hidtidige erfaringer med ordningen viste, at der var behov for systematisk kontrol. En lang række kontrolinitiativer blev således først taget efter, at Rigsrevisionen var begyndt arbejdet med denne beretning.

Statsrevisorerne skal desuden bemærke, at Erhvervsministeriet på finansloven for både 1999 og 2000 har undervurderet udgiftsudviklingen for Hjemmeserviceordningen."

Beretningshistorik