Beretning om udbygningen af Det Kgl. Bibliotek i København "Den Sorte Diamant"

15-03-2000

Beretning nr. 6/1999

I beretningen beskrives og vurderes tilrettelæggelsen og styringen af byggesagen om udbygningen af Det Kgl. Bibliotek ”Den Sorte Diamant”. Byggesagen omfattede ud over nybygningen af ”Den Sorte Diamant”, nybygningen af ”Fisken”, som rummer 4 kulturinstitutioner samt renoveringen af en eksisterende bygning fra 1968. Gennemgangen omfattede en undersøgelse og vurdering af den økonomiske og bevillingsmæssige styring, samt om det bygningsmæssige resultat levede op til de bevillingsmæssige forudsætninger for iværksættelse af byggeriet. Endvidere indgik forløbet af de 2 licitationsrunder i 1995 med den mellemliggende omprojektering i undersøgelsen.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. marts 2000 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 6/99 om udbygningen af Det Kgl. Bibliotek i København "Den Sorte Diamant"

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer, at kulturministeren ikke på et tidligere tidspunkt gav Folketinget op­­lysning om, at budgettet ikke holdt, men ventede så længe, at det ikke gav Folketinget en reel mu­­lighed for at overveje og tage stilling til alternative løsninger.

Statsrevisorerne konstaterer endvidere, at den økonomiske styring af byggeriet har været utilfreds­stillende, ligesom dele af byggesagen er gennemført for bibliotekets driftsmidler, hvilket er i strid med både bevillingsforudsætningerne og konteringsreglerne for nybyggeri."

Beretningshistorik