Beretning om faldende tilgang til Søfartsstyrelsens uddannelser

15-06-2000

Beretning nr. 11/1999

Beretningen indeholder en redegørelse for en faldende tilgang til Søfartsstyrelsens uddannelser og for Søfartsstyrelsens og Erhvervsministeriets reaktion på den faldende tilgang. Beretningen indeholder endvidere en vurdering af, om Erhvervsministeriet på tilfredsstillende vis har redegjort for den faldende tilgang til uddannelserne over for de bevilgende myndigheder.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. juni 2000 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 11/99 om faldende tilgang til Søfartsstyrelsens uddannelser

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at Folketinget ikke har fået tilstrækkelige oplysninger om de æn­dre­de forudsætninger for bevillingerne til Søfartsstyrelsens uddannelser i anmærkningerne til finan­s­lov­forslagene for 1999 og 2000.

Statsrevisorerne har noteret sig, at finansministeren i en vejledning vil præcisere retningslinier­­­ne for udformning af anmærkningerne til finanslovforslaget."

Beretningshistorik