Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Aarhus Flydedok A/S

09-02-2000

Beretning nr. 3/1999

Beretningen redegør for Lønmodtagernes Dyrtidsfonds (LD) engagement i Aarhus Flydedok A/S, værftets økonomiske udvikling, særligt i regnskabsåret 1997/98 og de væsentligste årsager til værftets konkurs i februar 1999. Hovedelementerne i rekonstruktionsaftalen om værftet gennemgås, og LD's beslutningsgrundlag for kapitaltilførsel til Aarhus Flydedok A/S analyseres. Det vurderes, om LD's beslutning om deltagelse i rekonstruktionen af Aarhus Flydedok A/S i december 1998 blev foretaget på et tilstrækkeligt gennemarbejdet og sikkert grundlag.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 9. februar 2000 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 3/99 om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Aarhus Flydedok A/S

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond ikke foretog en tilstrækkelig selskabs­analyse i forbindelse med investeringen i rekonstruktionen af Aarhus Flydedok A/S.

I beretningens pkt. 96 er beskrevet, hvilke andre overvejelser end de rent investeringsmæssige der indgik i Lønmodtagernes Dyrtidsfonds beslutning om deltagelse i rekonstruktionen af Aarhus Flyde­dok A/S.

Det er statsrevisorernes opfattelse, at en utilstrækkelig selskabsanalyse og andre overvejelser end de rent investeringsmæssige har medført, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond ikke i tilstrækkelig grad var opmærksom på risikoen for en tilsidesættelse af LD-lovens anbringelsesbestemmelser om ved investering af midlerne at tilstræbe en betryggende sikkerhed, en opretholdelse af midlernes real­værdi samt højest mulig forrentning.

Statsrevisorerne forventer, at arbejdsministeren redegør for, hvilke overvejelser denne beretning eventuelt giver anledning til med hensyn til anbringelsesbestemmelserne i LD-loven, jf. § 6, stk. 1.

Beretningshistorik