Rigsrevisionen undersøger: Statens brug af de fællesstatslige indkøbsaftaler

04-03-2024

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om udvalgte ministerier i tilfredsstillende grad anvender centralt koordinerede indkøbsaftaler. Alle statslige institutioner er forpligtede til at anvende indkøbsaftalerne, når det er muligt. Køber statslige institutioner ikke ind på aftalerne, når det er muligt, går staten glip af mulige besparelser.

Planlagt offentliggørelse: 2. kvartal 2024.

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef