Notat om statens it-beredskab II

07-03-2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2023 om statens it-beredskab II. 

Notatet er baseret på redegørelser fra indenrigs- og sundhedsministeren, erhvervsministeren og ministrene for flere anonymiserede myndigheder og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen. Notatet er ligeledes baseret på en redegørelse fra digitaliserings- og ligestillingsministeren, som ud over de involverede ministre også skulle afgive en redegørelse til beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen af og orientere Statsrevisorerne om: 

  • myndighedernes arbejde med at udarbejde risikovurderinger af de udvalgte samfundskritiske it-systemer
  • myndighedernes arbejde med at implementere tilfredsstillende krisestyringsplaner og tests af planerne
  • myndighedernes arbejde med at implementere tilfredsstillende nødplaner og tests af planerne
  • myndighedernes arbejde med at sikre tilfredsstillende reetableringsplaner, og at der er udført tilfredsstillende reetableringstests
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsyn med it-beredskabet hos deres myndigheder
  • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets arbejde med vejledninger for gennemførelse af reetableringstests.

Nogle af opfølgningspunkterne vedrører alle myndighederne, mens andre kun vedrører udvalgte myndigheder. I notatet er det uddybet, hvilke punkter der er relevante for de respektive myndigheder. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef