Notat om forvaltningen af olie- og gasrettighederne i Nordsøen

07-03-2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2021 om forvaltningen af olie- og gasrettighederne i Nordsøen. 

Der er i notatet fulgt op på følgende område:  

  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbejde med at få skabt et lettilgængeligt overblik over fastsatte vilkår i de enkelte efterforsknings- og indvindingstilladelser. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef