Notat om it-sikkerheden på Statens It’s servere

07-03-2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2023 om it-sikkerheden på Statens It’s servere. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra finansministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Statens It’s opfølgning på myndighedernes handlingsplaner for de it-systemer, der ikke kan afvikles på opdaterede servere, herunder etablering af en fast systematik for opfølgning
  • Statens It’s arbejde med at højne datakvaliteten vedrørende serveres opdateringstilstand
  • Statens It’s arbejde med at implementere kompenserende foranstaltninger for servere, der ikke kan opdateres
  • Statens It’s gennemførelse af et projekt, der skal reducere risikoen for spredning af cyberangreb
  • Statens It’s arbejde med at nedlægge eller opdatere egne servere, der ikke længere kan sikkerhedsopdateres. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef