Notat om forvaltningen af handicapområdet

30-05-2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2021 om forvaltningen af handicapområdet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Social-, Bolig- og Ældreministeriets arbejde med initiativer til at styrke retssikkerheden på handicap­området, ministeriets arbejde med at forenkle reglerne for merudgiftsydelser efter § 86 i barnets lov og servicelovens § 100 samt ministeriets undersøgelse af dokumentationskravene for § 87 i barnets lov
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriets arbejde med at udvikle datagrundlaget til at give et mere nuance­ret billede af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling via ”danmarkskortet” og ministeriets arbej­de med at få de sidste kommuner med i de nationale data
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriets arbejde med at udarbejde og implementere et nyt tilsynskoncept
  • Social- og Boligstyrelsens implementering af en ny samarbejdsmodel mellem socialtilsynene og auditfunktionen, der skal skabe en fælles systematik og ensartethed på tværs af de 5 socialtilsyn
  • resultatet af forhandlingerne om den fremtidige indretning af det specialiserede socialområde. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Social-, Bolig- og Ældreministeriets arbejde med initiativer til at styrke retssikkerheden på handicapområdet, ministeriets arbejde med at forenkle reglerne for merudgiftsydelser efter § 86 i barnets lov og servicelovens § 100 samt ministeriets undersøgelse af dokumentationskravene for § 87 i barnets lov
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriets arbejde med at udvikle datagrundlaget til at gi­ve et mere nuanceret billede af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriets arbejde med at udarbejde og implementere et nyt tilsynskoncept. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef