Notat om beskyttelse mod ransomwareangreb

30-05-2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2017 om beskyttelse mod ransomwareangreb. 

Beretningen vedrører Banedanmark, Beredskabsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen og Udenrigsministeriet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende område: 

  • institutionernes implementering af de tiltag, hvor Rigsrevisionen påpegede mangler. 

Rigsrevisionen finder det meget utilfredsstillende, at alle 4 institutioner fortsat mangler at implementere tiltag til beskyttelse mod ransomwareangreb 6 år efter, at sårbarheden blev påpeget i beretningen. For Banedanmark og Udenrigsministeriet vedrører det bl.a. tekniske minimumskrav for statslige myndigheder, der er ufravigelige.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • institutionernes implementering af de tiltag, hvor Rigsrevisionen påpegede mangler.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef