Notat om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

28-05-2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 24/2013 om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. 

Der er i notatet fulgt op på følgende område: 

  • udviklingen i anvendelsen af Fælles Medicinkort på sygehusene. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef