Notat om Energinets outsourcing af driften af forsyningskritisk it-infrastruktur

28-05-2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2021 om Energinets outsourcing af driften af forsyningskritisk it-infrastruktur.

Der er i notatet fulgt op på følgende område:

  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets opfølgning på ekspertgruppens redegørelse om sikkerheden i Energinet.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets opfølgning på Energinets implementering af de resterende anbefalinger fra ekspertgruppen til forbedring af Energinets it-sikkerhed. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef