Rigsrevisionen undersøger: Fiskeritilsynets tilsyn med muslingefiskeri i Limfjorden

27-06-2024

Statsrevisorerne bad i april 2024 Rigsrevisionen om at undersøge, om Fiskeristyrelsen i perioden 2019-2024 har ført et tilfredsstillende tilsyn med muslingefiskeri i Limfjorden. Statsrevisorerne begrundede deres anmodning med, at der for at beskytte havmiljøet er fastsat regler om begrænsninger i muslingefartøjers motorkraft i bl.a. Limfjorden, ligesom der er fastsat en række andre begrænsninger for fiskeri i specifikke områder.

Planlagt offentliggørelse: 1. kvartal 2025.

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef