Rigsrevisionen undersøger: It-sikkerheden i Banedanmarks signalsystem

04-07-2024

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om Banedanmark har en tilfredsstillende it- og driftssikkerhed i det nye signalsystem. 

En påvirkning af signalsystemet, fx ved hackerangreb, kan betyde risiko for forstyrrelser og stop i togdriften. Et længerevarende nedbrud, hvor trafikken på jernbanenettet ikke kan afvikles, vil have vidtrækkende konsekvenser for både passagerer og godstransport og dermed have samfundsøkonomiske konsekvenser.

Planlagt offentliggørelse: 4. kvartal 2024.

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef