Notat om undersøgelse af tilsynet med trafikstøj

23-01-2024

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge tilsynet med trafikstøj. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. 

Undersøgelsens formål vil være at undersøge Miljøstyrelsens baggrund for at fastsætte de vejledende grænseværdier for støj. Rigsrevisionen vil bl.a. også undersøge, om Miljøministeriet og Transportministeriet har efterlevet kravene til og fulgt op på støjkort og støjhandlingsplaner, og om begge ministerier har prioriteret og gennemført støjdæmpende indsatser.

Hele notatet (PDF)

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef