Notat om tilsyn og afgiftskontrol med spildevand

09-01-2024

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn og afgiftskontrol med spildevand

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2023 om tilsyn og afgiftskontrol med spildevand. 

Notatet er baseret på redegørelser fra miljøministeren og skatteministeren og handler om de initiativer, som ministrene vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Miljøministeriets arbejde med at ændre spildevandsbekendtgørelsen
  • Miljøministeriets initiativer til at få overblik over alle tilladelser til udledning af spildevand, som ministeriet skal føre tilsyn med
  • Miljøministeriets arbejde med at ændre på, hvem der er forpligtet til at lægge data om udledning af spildevand ind i PULS-databasen
  • Miljøstyrelsens initiativ til at sikre, at tilladelserne til særligt forurenende virksomheder løbende revurderes i overensstemmelse med loven
  • Miljøstyrelsens initiativ til at sikre, at kravet om at føre tilsyn med særligt forurenen­de virksomheder hvert 3. år overholdes
  • Miljøministeriets arbejde med at opdatere håndhævelsesvejledningen
  • Skatteministeriets arbejde med at sikre, at spildevandsudledere fremadrettet udvælges til kontrol på baggrund af en risikovurdering
  • Skatteministeriets arbejde med at afdække, hvordan data fra Miljøstyrelsen kan anvendes bedre i Skattestyrelsens kontrolarbejde. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef