Notat om porteføljestyring af statens kritiske it-systemer

09-01-2024

Notat til Statsrevisorerne om beretning om porteføljestyring af statens kritiske it-systemer

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2023 om porteføljestyring af statens kritiske it-systemer. 

Notatet er baseret på redegørelser fra erhvervsministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren, udlændinge- og integrationsministeren, børne- og undervisningsministeren, justitsministeren og finansministeren og handler om de initiativer, som ministrene vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • resultatet af Domstolsstyrelsens (under Justitsministeriet) og Søfartsstyrelsens (under Erhvervsministeriet) arbejde med at forbedre kortlægningerne af deres kritiske it-systemers tilstand, herunder at begrunde ”ved ikke”-svar og ”0”-svar samt reducere mængden af disse svar
  • resultatet af Justitsministeriets og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbej­de med at forbedre handlingsplanerne for deres kritiske it-systemer, herunder at sik­re målbare succeskriterier og tydeliggøre det forventede resursetræk
  • resultatet af Finansministeriets og Statens It-råds initiativer, herunder arbejdet med at sikre, at myndighedernes handlingsplaner i højere grad gøres operationelle og har målbare succeskriterier. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef