Notat om undersøgelse af Uddannelses- og Forskningsministeriets indsats for at sikre økonomi og tidsplan for et nyt studieadministrativt it-system

23-01-2024

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge Uddannelses- og Forskningsministeriets indsats for at sikre økonomi og tidsplan for et nyt studieadministrativt it-system. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. 

Undersøgelsens formål vil være at vurdere Uddannelses- og Forskningsministeriets styring af og tilsyn med it-projektets økonomi og tidsplan, herunder ministeriets overholdelse af budgetvejledningens regler om forelæggelse for Finansudvalget.

Hele notatet (PDF)

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef