Rigsrevisionen undersøger: Statens betalingsadfærd

09-02-2024

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om statslige institutioner overholder gældende betalingsfrister i aftaler med private leverandører. I den forbindelse belyser vi også, hvor i sagsbehandlingsprocessen af fakturaer der kan opstå forsinkelser, som kan være årsag til for sene betalinger. 

Statslige institutioner er forpligtede til at betale inden for en betalingsfrist på 30 dage. Hvis de ikke betaler til tiden, kan det skade private virksomheders likviditet og påføre staten unødvendige omkostninger i form af gebyrer og morarenter. 

Undersøgelsen er tværgående og omfatter statens 21 ministerier.

Planlagt offentliggørelse: 4. kvartal 2024.

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef