Notat om studenters overgang fra gymnasium til videregående uddannelse

08-02-2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2021 om studenters overgang fra gymnasium til videregående uddannelse. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Børne- og Undervisningsministeriets arbejde med at udtage alle 4 uddannelser til nærmere undersøgelse og ministeriets anvendelse af mere aktuelle data i tilsynet
  • udviklingen i overgangsfrekvensen for de første dimittendårgange efter gymnasiereformens vedtagelse og Børne- og Undervisningsministeriets eventuelle initiativer i tilknytning hertil. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • udviklingen i overgangsfrekvensen for de første dimittendårgange efter gymnasiereformens vedtagelse og Børne- og Undervisningsministeriets eventuelle initiativer i tilknytning hertil. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef