Notat om kontrol med dyretransporter

08-02-2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2019 om kontrol med dyretransporter. 

Der er i notatet fulgt op på følgende område: 

  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at undersøge muligheden for at etablere hjemmel til at give administrative bødeforelæg i dyrevelfærdsloven samt ministeriets arbejde med at etablere et forstærket samarbejde mellem ministeriet og anklagemyndigheden med henblik på at sikre en systemunderstøttet udveksling af oplysninger om afgørelser. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef