Notat om skifteretternes behandling af dødsboer med bobestyrer

08-02-2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2020 om skifteretternes behandling af dødsboer med bobestyrer. 

Der er i notatet fulgt op på følgende område: 

  • skifteretternes arbejde med at gennemføre det stikprøvebaserede tilsyn med bobestyrere minimum hvert 2. år og justitsministerens eventuelle initiativer for at understøtte dette. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef