Rigsrevisionen undersøger: Regionernes beskyttelse af sundhedsdata mod cyberangreb

24-04-2024

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om regionerne beskytter sundhedsdata tilstrækkeligt mod cyberangreb.

Sundhedsdata er de oplysninger, der registreres om ens helbred, når man er i kontakt med sundhedsvæsenet. 

Regionerne behandler og opbevarer følsomme persondata, herunder sundhedsdata. Det er derfor vigtigt, at regionerne har en god it-sikkerhed, så oplysningerne ikke kan kompromitteres, og at regionerne kan håndtere hændelser vedrørende it-sikkerheden.

Planlagt offentliggørelse: 4. kvartal 2024.

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef