Rigsrevisionen undersøger: Forsinkelser og overholdelse af budgettet i statslige bygge- og anlægsprojekter

23-04-2024

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om udvalgte ministerier arbejder med at forbedre gennemførelsen af de statslige bygge- og anlægsprojekter. 

Rigsrevisionen vil også etablere et overblik over, om de statslige projekter kommer i mål inden for tid, pris og med det planlagte indhold. I den forbindelse vil vi undersøge omfanget af forsinkelser, budgetoverholdelse og ændringer i indholdet. Dette undersøges for perioden 2018-2022. 

Vi undersøger også, om ministerierne bruger tidligere erfaringer til at styrke deres gennemførelse af kommende projekter.

Planlagt offentliggørelse: 1. kvartal 2025.

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef