Rigsrevisionen undersøger: Arbejdstilsynets tilsyn med asbestarbejde

30-04-2024

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge Arbejdstilsynets tilsyn med asbestarbejde i bygge- og anlægsbranchen. 

Arbejdstilsynet skal føre tilsyn med, at arbejdsmiljøloven overholdes. Tilsynsindsatsen skal målrettes de områder, der forventes at have de største problemer. Der har i en årrække været et politisk fokus på at styrke indsatsen mod eksponering for asbest. Dette er bl.a. sket ved en politisk aftale i 2022 om, at Arbejdstilsynet skal undersøge muligheden for at anvende oplysninger om asbest fra Bygnings- og Boligregistret samt fra kommunale data om byggeaffald.

Planlagt offentliggørelse: 1. kvartal 2025.

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef