Notat om 5 statslige myndigheders efterlevelse af 20 tekniske minimumskrav til it-sikkerheden

04-04-2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2021 om 5 statslige myndigheders efterlevelse af 20 tekniske minimumskrav til it-sikkerheden. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • de 5 myndigheders efterlevelse af de tekniske minimumskrav, der udestod, da Rigsrevisionen afgav beretningen til Statsrevisorerne
  • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets arbejde med at vurdere, om enkelte krav skal præciseres yderligere. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Kriminalforsorgens og Sundhedsdatastyrelsens efterlevelse af de tekniske minimumskrav. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef