Rigsrevisionen undersøger: Effekter ved tilskud fra grønne programmer

25-09-2023

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet har sikret effekter af tilskud fra grønne programmer. 

De 3 grønne programmer (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram og Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) har i undersøgelsesperioden 2017-2022 givet tilsagn på i alt 5,2 mia. kr. til projekter vedrørende teknologiudvikling inden for miljø, energi og fødevareproduktion. Programmerne skal bidrage til den grønne omstilling samt skabe erhvervspotentialer, vækst og beskæftigelse. 

Planlagt offentliggørelse: 1. kvartal 2024.

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef