Notat om statens it-beredskab

27-09-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens it-beredskab

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2022 om statens it-beredskab. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • myndighedernes grundlag for it-beredskabet
  • myndighedernes it-krisestyringsplaner og test heraf
  • myndighedernes reetableringsplaner
  • myndighedernes test af reetableringsplanerne
  • ministeriernes tilsyn med de undersøgte myndigheders it-beredskab.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • myndighedernes arbejde med at sikre tilfredsstillende reetableringsplaner for de undersøgte samfundskritiske it-systemer
  • myndighedernes arbejde med at sikre tilfredsstillende tests af reetableringsplaner­ne for de undersøgte samfundskritiske it-systemer
  • ministeriernes tilsyn med it-beredskabet hos de undersøgte myndigheder.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef