Notat om indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse

20-09-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2019 om indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse. 

Der er i notatet fulgt op på følgende område: 

  • resultatet af de reformer og initiativer, som Beskæftigelsesministeriet og Børne- og Undervisnings­ministeriet har iværksat for at fastholde udsatte un­ge i uddannelse. 

Rigsrevisionen vil følge op på, om den positive udvikling i gennemførelsesprocenten fortsætter, og orientere Statsrevisorerne om udviklingen i 1. halvår 2027, når en større andel af de unge har haft mulighed for at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Rigsrevisionen vil i den forbindelse endvidere vurdere Børne- og Undervisningsministeries initiativer ved en eventuel negativ udvikling. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef