Notat om ministeriernes administration af betalingskort i perioden 2015-2022

20-09-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ministeriernes administration af betalingskort i perioden 2015-2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2022 om ministeriernes administration af betalingskort i perioden 2015-2022. 

Notatet er baseret på redegørelser fra statsministeren, transportministeren, skatteministeren, erhvervsministeren, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, ældreministeren, miljøministeren, uddannelses- og forskningsministeren, udlændinge- og integrationsministeren, digitaliserings- og ligestillingsministeren, udenrigsministeren, finansministeren, ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, social- og boligministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren, kirkeministeren, børne- og undervisningsministeren, forsvarsministeren, indenrigs- og sundhedsministeren, justitsministeren, kulturministeren og beskæftigelsesministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Forsvarsministeriets, Kulturministeriets, Miljøministeriets, Justitsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris, Indenrigs- og Sundhedsministeriets og Kirkeministeriets initiativer til at sikre, at der foreligger bemyndigelseserklæringer, som lever op til kravene. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef