Notat om forvaltningen af olie- og gasrettighederne i Nordsøen

20-09-2023

Notat til Statsrevisorerne om forvaltningen af olie- og gasrettighederne i Nordsøen

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2021 om forvaltningen af olie- og gasrettighederne i Nordsøen. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets udarbejdelse af retningslinjer for behandling af sager om godkendelse af licensoverdragelser
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbejde med at sikre en fyldestgørende dokumentation for, at de planlagte tilsynsaktiviteter er gennemført, og at der er fulgt op på, at rettighedshaverne efterlever de fastsatte vilkår
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbejde med at få skabt et lettilgængeligt overblik over fastsatte vilkår i de enkelte efterforsknings- og indvindingstilladelser.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbejde med at få skabt et lettilgængeligt overblik over fastsatte vilkår i de enkelte efterforsknings- og indvindingstilladelser. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef