Notat om ministeriernes arbejde med FN’s verdensmål i Danmark

27-09-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ministeriernes arbejde med FN’s verdensmål i Danmark

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2020 om ministeriernes arbejde med FN’s verdensmål i Danmark. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • ministeriernes arbejde med at vurdere nye lovforslags konsekvenser for FN’s verdensmål og delmål
  • Danmarks Statistiks arbejde med at forbedre overblikket over fremdriften mod opfyldelse af FN’s verdensmål. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef