Notat om klimabistand til udviklingslande

06-09-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om klimabistand til udviklingslande

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2020 om klimabistand til udviklingslande. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Udenrigsministeriets præcisering af opgørelsen af klimabistand til udviklingslande
  • Udenrigsministeriets arbejde med at styrke målretningen af programmer, hvor klima indgår som delmål
  • Udenrigsministeriets og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets opfølgning på effekten af klimabistand og de 2 ministeriers afrapportering af resultater og effekt af klimabistanden. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef