Lukning af undersøgelse om effektiv arealudnyttelse på universiteterne

01-09-2023

Rigsrevisionen igangsatte i 2022 en undersøgelse om effektiv arealudnyttelse på universiteterne. Vi har i den forbindelse været på besøg og indhentet en del materiale fra de 8 universiteter. Imidlertid har der været udfordringer med data og med at sammenligne universiteternes arealudnyttelse. 

Rigsrevisionen har derfor besluttet ikke at færdiggøre undersøgelsen. Dette udelukker ikke, at Rigsrevisionen på et senere tidspunkt kan beslutte at tage emnet op igen.

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef