Rigsrevisionen undersøger: Indsatsen for børn og unge, som har begået kriminalitet

06-10-2023

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om myndighederne lever op til tidsfrister og krav i forbindelse med indsatsen for at bekæmpe kriminalitet blandt børn og unge. 

Med vedtagelsen af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og en række ændringer i serviceloven i december 2018 ønskede Folketinget, at børn og unge i alderen 10-17 år, som begår kriminalitet, bliver mødt med en konsekvent indsats, der skal bryde med den kriminelle løbebane. 

Planlagt offentliggørelse: 3. kvartal 2024.

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef