Notat om forvaltningen af ECTS-point på de videregående uddannelsesinstitutioner

25-10-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af ECTS-point på de videregående uddannelsesinstitutioner

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2017 om forvaltningen af ECTS-point på de videregående uddannelsesinstitutioner. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Uddannelses- og Forskningsministeriets vurdering i 2022 af målopfyldelsen af at styrke de studerendes læringsudbytte, herunder styrket studieintensitet
  • Uddannelses- og Forskningsministeriets opfølgning på akkrediteringen for at vurdere, om der fremover er større sammenhæng mellem uddannelsesmål, arbejdsbelastning og uddannelsens omfang i ECTS-point. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef