Rigsrevisionen undersøger: Skatteministeriets kontrol med punktafgifter

29-11-2023

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge Skatteministeriers kontrol med, at virksomheder angiver og betaler punktafgifter korrekt. 

Afgifterne er bl.a. pålagt energi, alkohol, sukker og tobak. Det er virksomhedernes ansvar at opgøre, angive og betale den korrekte afgift hver måned. Skatteministeriet har til opgave at føre kontrol på området.

Planlagt offentliggørelse: 3. kvartal 2024.

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef