Rigsrevisionen undersøger: Forvaltningen af refusion for ophold på herberger

02-11-2023

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om Social-, Bolig- og Ældreministeriet har understøttet en korrekt forvaltning af refusion for udgifterne til borgeres ophold på herberger. 

Hjemløse borgere er typisk kendetegnet ved også at have særlige sociale problemer og ved at have et akut behov for støtte. Som hjemløs i Danmark er det kommunerne, der har ansvaret for at sikre, at der er en herbergplads til den hjemløse. Staten udbetaler refusion til kommunerne for udgifterne til borgeres ophold på herberger. 

Planlagt offentliggørelse: 3. kvartal 2024.

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef