Notat om revisionen af statsregnskabet for 2022

27-11-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2022 om revisionen af statsregnskabet for 2022.

Notatet er baseret på ministrenes redegørelser og handler om de initiativer, som ministerierne har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil følge udviklingen i 8 sager:

  • Skatteministeriets arbejde med at understøtte en korrekt regnskabsmæssig håndtering af it-projekter
  • Skatteministeriets arbejde med at reducere usikkerheden om værdien af borgeres og virksomheders gæld til inddrivelse
  • Skatteministeriets arbejde med at styrke kontrolmiljøet vedrørende regnskabet for § 38. Skatter og afgifter
  • Forsvarsministeriets arbejde med at sikre funktionsadskillelse og forbedre kontrolmiljøet på indkøbsområdet samt forbedre fakturahåndteringen
  • Beskæftigelsesministeriets arbejde med at forbedre kontrollen med refusionen til kommunerne via it-systemet Ydelsesrefusion
  • Skatteministeriets arbejde med at forbedre styringen af brugerrettigheder og reducere risikoen for fejl og svig på § 38. Skatter og afgifter
  • Finansministeriets arbejde med at skærpe kravene til dokumentation af it-sikkerheden i betalingssystemet Statens Koncern Betalinger
  • Skatteministeriets arbejde med at styrke styringen af it-sikkerheden i it-systemet One Stop Moms 2.

Rigsrevisionen vil rapportere om udviklingen i sagerne i en kommende beretning om revisionen af statsregnskabet. Da sagerne bliver fulgt i regi af en kommende beretning, afsluttes denne beretning om revisionen af statsregnskabet for 2022. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef