Notat om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

27-11-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2016 om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Skatteministeriets arbejde med at udbyde de kontrakter, der aldrig har været udbudt
  • Finansministeriets, Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets (som efter en ressortændring har overtaget ansvaret for ét af systemerne), Indenrigs- og Sundhedsministeriets samt Forsvarsministeriets arbejde med de 5 udestående kontrakter, hvor Rigsrevisionen vurderede, at der var risiko for leverandørafhængighed og indikationer på, at kontrakterne var indgået med begrænset konkurrence. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Skatteministeriets arbejde med at udbyde de kontrakter, der aldrig har været udbudt
  • Finansministeriets og Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med de 3 udestående kontrakter, hvor Rigsrevisionen vurderede, at der var risiko for leverandør­afhængighed og indikationer på, at kontrakterne var indgået med begrænset konkurrence.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef