Notat om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata

15-11-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2017 om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Region Hovedstadens kontrol af medarbejdere med privilegerede adgangsrettigheder til it-systemer
  • Region Syddanmarks styring af internetadgang for medarbejdere med privilegerede adgangsrettigheder til it-systemer
  • Region Midtjyllands arbejde med at identificere sikkerhedshændelser eller misbrug af privilegerede adgangsrettigheder til it-systemer. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef