Notat om undersøgelse af autorisation af sundhedspersoner, som er uddannet i et andet land

06-11-2023

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge autorisation af sundhedspersoner, som er uddannet i et andet land. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. 

Undersøgelsens hovedformål vil være at vurdere, om Styrelsen for Patientsikkerhed har en tilfredsstillende forvaltning af autorisation af sundhedspersoner, som er uddannet i udlandet. 

Rigsrevisionen vil bl.a. undersøge variation i lovgivningen for sundhedspersoner uddannet inden for og uden for EU/EØS, Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandling, evalueringer af sundhedspersonernes sprogegenskaber og sundhedspersonernes samlede autorisationsforløb.

Hele notatet (PDF)

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef