Notat om Danmarks indsats i Arktis

13-03-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis. 

Der er i notatet fulgt op på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbej­de med at sikre, at produktionen af søkort for Grøn­land følger den fastlagte plan frem mod målet om 73 søkort i 2018.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef