Notat om aktiviteter og udgifter i praksissektoren

13-03-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2011 om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. 

Der er i notatet fulgt op på regionernes arbejde med at implementere et nyt afregningssystem til udbetaling og registrering af sygesikringsydelser. 

Rigsrevisionen har valgt at udarbejde en beretning, der handler om regionernes kontrol med lægers honorarafregning. Rigsrevisionen vurderer, at sagen om aktiviteter og udgifter i praksissektoren kan afsluttes, idet det eneste udestående punkt i sagen behandles i den nye beretning om kontrol med lægers honorarafregning.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef