Notat om statens kommercialisering af opfindelser og investeringer i virksomheder

03-03-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens kommercialisering af opfindelser og investeringer i virksomheder

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2022 om statens kommercialisering af opfindelser og investeringer i virksomheder.

Notatet er baseret på redegørelser fra erhvervsministeren og uddannelses- og forskningsministeren, som ministrene har fremsendt som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner. 

Rigsrevisionen afdækkede med beretningen forhold, der førte til, at Statsrevisorerne fandt praksis på Københavns Universitet, på DTU og i Vækstfonden tilfredsstillende. Beretningen giver ikke anledning til, at ministerierne igangsætter initiativer. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef