Notat om Skatteministeriets it-beredskab

09-05-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Skatteministeriets it-beredskab

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2020 om Skatteministeriets it-beredskab.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:  

  • Skatteministeriets arbejde med at skabe overblik over det eksisterende it-beredskab for kritiske it-systemer
  • Skatteministeriets implementering af nødplaner og indsatsplaner
  • Skatteministeriets arbejde med at koordinere it-beredskabet på tværs af ministeriets it-systemer.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Skatteministeriets arbejde med at skabe overblik over det eksisterende it-beredskab for ministeriets kritiske it-systemer
  • Skatteministeriets implementering af nødplaner for de resterende it-systemer
  • Skatteministeriets arbejde med at koordinere kravene til maksimal reetableringstid og maksimalt datatab samt koordinering vedrørende systemafhængigheder.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef