Notat om information og kompensation til togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger

03-05-2023

Notat til Statsrevisorerne om information og kompensation til togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2018 om information og kompensation til togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger.  

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • DSB’s og Banedanmarks arbejde med at gennemføre konkrete projekter for at give kunderne hurtig information og rådgivning ved forsinkelser og aflysninger
  • DSB’s tiltag for at øge eller forbedre informationen til passagererne om rejsetidsgaranti. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef